Forskar Grand Prix är en nationell tävling där forskare tävlar om vem som gör den bästa presentationen av sin forskning på mycket kort tid. Presentationen ska vara så fängslande, inspirerande och pedagogisk som möjligt. Sedan bedömer en jury och publiken insatserna och utser tillsammans en vinnare. Tävlingen ägde rum första gången hösten 2012 och gick av stapeln för fjärde året 2015.

Forskar Grand Prix arrangeras i Sverige av Vetenskap & Allmänhet och forskningsråden FormasForteVINNOVA
och Vetenskapsrådet. Deltävlingarna anordnas av en rad lokala arrangörer som en del av den nationella vetenskapsfesten ForskarFredag. Vinnarna från varje deltävling kommer sedan att mötas i en nationell final i Stockholm i november.

Tävlingen är en bearbetad version av Norges Forsker Grand Prix, som i sin tur är utvecklad från ett koncept skapat av Center for Kunst og Videnskab vid Syddansk Universitet i Danmark.

TÄVLINGENS SYFTE

  • Forskar Grand Prix är en tävling i det bästa sättet att presentera och kommunicera, inte det bästa forskningsprojektet.
  • Målet är att ge forskningskommunikation högre status och mer uppmärksamhet, men även att visa på bredden i svensk forskning.
  • Publiken får en annorlunda och rolig upplevelse, och närkontakt med forskare.
  • Tävlingen tydliggör hur viktigt det är att kunna formulera sig lättförståeligt om något man har forskat om i flera år – och hur svårt men engagerande det kan vara!
  • Vinnaren blir hyllad och organisationen hon eller han är verksam vid får också ära.
  • Alla deltagare får inspirerande coachning i presentationsteknik och berättande, som kommer att vara användbar i deras fortsatta karriär.
  • Forskarna blir medvetna om vad som krävs för att kommunicera effektivt med omvärlden. De ska berätta en kort historia med inledning, klimax och avslutning. Berättelsen ska handla om deras forskning och vara begriplig för någon som inte vet något om ämnet sedan tidigare. Sist men inte minst: De ska klara att framträda inför en stor publik. Deltagarna kommer från olika forskningsmiljöer och får genom tävlingen dessutom ökade möjligheter till tvärvetenskapliga samarbeten.
  • Genom det underhållande konceptet kan andra målgrupper än de som vanligtvis är intresserade av forskning nås.

Läs gärna intervjuerna med tidigare års vinnare: Marie DackeAndreas Ohlin och Michael Braian

TÄVLINGENS UTFORMNING OCH REGLER

DE REGIONALA DELTÄVLINGARNA

5-8 deltagare får i tur och ordning fyra minuter på sig att från en scen presentera sin forskning för en jury och en publik. Presentationen bedöms sedan utifrån framförande, struktur och innehåll av expertjuryn.

Efter en snabbrepetition ger publiken först sina röster via mentometerknappar, sms eller liknande. Därefter ger juryns tre medlemmar, som företräder akademi, media och scenkonst, sina poäng utifrån sina respektive fackområden.

Sedan läggs poängen ihop och det utses en deltävlingsvinnare som får ett pris och som går vidare till den nationella finalen.

DEN NATIONELLA FINALEN

Finalen arrangeras av Formas, Forte, Vetenskapsrådet, VINNOVA och Vetenskap & Allmänhet i Stockholm utifrån samma tävlingsupplägg. Deltagarna i finalen är vinnarna från varje deltävling runt om i landet.

Före finalen får alla finalister en master class i presentationsteknik.

DELTAGARE OCH REGLER

Deltagarna ska arbeta med forskning inom privat eller offentlig sektor i Sverige.

Vi välkomnar högskolelärare, forskarstudenter, forskare och även personer som arbetar med att tillämpa vetenskap eller teknik.

Tävlingen är däremot inte öppen för den som arbetar professionellt med att kommunicera vetenskap, t.ex. informatörer, kommunikatörer, konstnärer som arbetar med vetenskapliga teman, science center-personal, journalister eller icke-specialiserade lärare.

Deltagarna måste kunna lägga en del tid på att förbereda sitt tävlingsframträdande. De ska också ha möjlighet att delta i repetitioner inför och medverka i den nationella finalen i Stockholm i november/december.

Presentationen ska göras på svenska.